algemene

voorwaarden

________

1. Identiteit

Bedrijfsnaam:   STUDIO Ivana van der Ende
KVK:                    63745461
BTW-ID:              NL002285938B40
Eigenaar:            Ivana van der Ende
Adres:                 Weegje 12, 3295CT ’s-Gravendeel
E-mailadres:      info@studioivana.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totale aanbod op www.studioivana.nl en op elke koop op afstand tussen ondernemer en consument.

3. Aanbod

1. Alle genoemde prijzen in de webshop zijn incl. 21% btw tenzij anders vermeld.
2. De afbeeldingen bij producten zijn waarheidsgetrouwe weergaven van het aangeboden product.
In een enkel geval kan het voorkomen dat de weergegeven kleuren op de webshop niet exact overeenkomen met het echte product. Dit zal worden toegelicht in de productinformatie.
3. In winkelwagen geplaatste producten zijn niet gereserveerd voor de consument. Pas na betaling is het product toegewezen aan de koper.

4. Betaling

1. De consument gaat bij het plaatsen van een order akkoord met de algemene voorwaarden en daarbij betalingsplicht. De consument dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Levering

1. Wij streven ernaar uw pakket zo snel mogelijk aan te bieden aan de postbezorger.
2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons.
Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen naar info@ivanavanderende.nl. Daarbij vermeldt u het ordernummer, reden van retour en voegt u wanneer noodzakelijk een foto bij van het product.
De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6a. uitgezonderd van herroepingsrecht

Producten die niet kunnen worden geretourneerd zijn:

  • Mondmaskers
  • Op maat gemaakte producten
  • Producten uit de categorie sale
  • Cadeaubonnen

7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor de koper.
2. Na ontvangst van de retourzending zullen wij het aankoopbedrag van het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
3. Bij beschadiging of verlies zal het aankoopbedrag gedeeltelijk of geheel worden ingehouden.

8. Garantie

1. De consument heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.
2. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
3. Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.
4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

5. De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9. Klachten

1. Klachten over uw bestelling moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
U stuurt uw klacht naar info@studioivana.nl.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

You don't have permission to register
X

COOKIES

leuk dat je er bent!

Om jouw websitebezoek te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Door op onderstaande knop te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid. Lees meer.